вторник, 7 юни 2016 г.

Елизабет Боуен - 07.06.1899 г. - 22.02.1973 г.„Важното за писателя при писането на първия ръкопис трябва да е извън всякакво отношение към действителната стойност на написаното.”

„Фантазията е отровна: и личната жестокост, и световната война започват в разгорещения ум.”

„Ако темата или идеята е твърде плитко под повърхността, романът се превръща в обикновен трактат, илюстриращ дадена концепция.”

„Илюзиите са изкуство, заради личното усещане, а именно чрез изкуството живеем, ако изобщо го правим.”

„Механичните проблеми с изказа са следствие на вътрешните проблеми с мисленето.”

„Аз станах и си оставам най-целенасоченият и близък наблюдателна собствените си герои; техен режисьор - никога. Не мога да се почувствам, сякаш съм била или съм техен създател.”
~~~~~~~~~
Снимка: http://www.irlandando.it/cultura/letteratura/elizabeth-bowen/

Орхан Памук - 07.06.1952 г.„Първото нещо, което научих в училище, е, че някои хора са идиоти. Второто нещо беше, че някои хора са още по-зле.”

„Опитайте се да разберете кой съм от избора на думите и цветовете, както наблюдателни хора като вас биха наблюдавали оставени следи, за да хванат крадец.”

„Книгите, които разлистваме, като се надяваме да намерим утеха, само привнасят у нас още тъга.”
~~~~~~~~~
Снимка: http://news.ku.dk/all_news/2012/2012.5/sonningprize2012/

Ники Джовани - 07.06.1943 г.„Искам да съм ясна: ако пишех от опит, щяхте да имате една книга, може би три поеми. Писателите пишат чрез съпричастност.”

„Радвам се, че разбрах, че ако езикът е подарък, то слушането е отговорност.”

„Пишем, защото вярваме, че човешкият дух не може да бъде опитомен и не трябва да се дресира.”

„Изкуството не е за култивирания вкус. То е, за да култивира вкуса.”

„Ако знаеш за какво говориш или чувстваш, че знаеш, читателят ще ти повярва.”
~~~~~~~~~
Снимка:  http://www.lawritersconference.org/nikki-giovanni/