четвъртък, 23 юни 2016 г.

Джордж Оруел: 23.06.1903 г. - 21.01.1950 г.


"За творческия писател, притежанието на истината е по-маловажно от емоционалната искреност."

"В нашите времена, политическите речи и писане са в голяма степен защитници на незащитимото."

"Този, който контролира миналото, контролира бъдещето. Който контролира настоящето, контролира миналото."

"Големият врат на ясния изказ е искреността. Там, където има разлика между реалните и обявените цели, човек често започва да прибягва до дълги, усукани фрази и изтощени идиоми."

"Ортодоксалната атмосфера винаги съсипва прозата и най-вече е напълно унищожителна за романа - най-анархичната форма в литературата."
~~~~~~~~~
Снимка: http://quoteaddicts.com/author/george-orwell

Няма коментари:

Публикуване на коментар